Trụ đế khung lan can đóng vai trò như một rào cản ở rìa một bức tường, sân thượng, ban công, cầu, cầu thang hoặc cấu trúc khác.

Tạo sự an toàn cho người sử dụng.