Nắp hố ga dùng để đậy hố ga và đảm bảo anh toàn cho người bộ hàng và các phương tiện ngoài ra còn làm tăng tính thẩm mỹ.