Trụ thép chuyển tải điện được dùng để phục vụ các đường dây truyền tải điện từ cấp điện áp 110kv – 220kv – 500kv