Thang máng cáp được dùng để nâng đỡ và bảo vệ các loại dây điện, dây cáp