Công dụng của cần đèn là để gắn đèn pha liên kết cột đèn cao áp hoặc gắn trên trụ thép